USŁUGI

Podstawowa opieka medyczna POZ

Świadczenia lekarza rodzinnego


Świadczenia lekarza pediatry


Świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej


Świadczenia położnej środowiskowo – rodzinnej


Badania laboratoryjne i inne badania diagnostyczne


Szczepienia ochronne


Poradnie specjalistyczne, ul. Krowoderska 17

Poradnia ortopedii


Poradnia urologiczna, urologia dziecięca


Poradnia kardiologiczna


Poradnia pediatryczna


Poradnia alergologiczna


Poradnia chirurgii klatki piersiowej


Poradnia neurochirurgii


Poradnia onkologiczna


Poradnia reumatologiczna


Poradnia gastroenterologiczna


Poradnia psychiatryczna


Fizjoterapia