REGULAMIN

 1. Usługa „Konsultacja e-mail” świadczona jest przez firmę Surgipol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, NIP: 9442231014, będącą właścicielem serwisu www.semper fortis.pl, zwanego dalej „serwisem Semper Fortis”.
 2. Usługa „Konsultacja e-mail” dostępna jest dla Użytkowników serwisu Semper Fortis po uzupełnieniu formularza znajdującego się w serwisie pod adresem http://semperfortis.pl/konsultacje-e-mail-ortopeda/ oraz dokonaniu określonej płatności.
 3. Aby skorzystać z usługi „Konsultacja e-mail”, należy:
  – wypełnić formularz Konsultacji e-mail, dostępny w serwisie Semper Fortis,
  -dokonać płatności za usługę poprzez system płatności internetowych (w tym celu należy postępować zgonie z instrukcjami zamieszczonymi w odpowiednich miejscach serwisu Semper Fortis).
 4. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą pojawienia się pełnej wymaganej kwoty na rachunku bankowym Surgipol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 5. Usługa „Konsultacja e-mail” nie jest konsultacją medyczną, a jedynie wymianą informacji między osobą z wykształceniem medycznym, a Użytkownikiem serwisu Semper Fortis. Odpowiedź na pytanie zadane za pośrednictwem usługi „Konsultacja e-mail” powinna zostać odesłana do Użytkownika do 24 godzin od momentu pojawienia się całości wymaganej kwoty na rachunku bankowym Surgipol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. W ramach jednorazowo opłaconej usługi „Konsultacja e-mail”, Użytkownik otrzymuje odpowiedź na zadane pytanie i ma prawo do zadania kolejnego, jednego pytania (drogą korespondencji poprzez pocztę e-mail). Pytanie to musi być kontynuacją poruszanego w zapytaniu zagadnienia – Użytkownik otrzyma na nie odpowiedź w ciągu kolejnych 24 godzin.
 6. W szczególnych przypadkach odpowiedź może zostać przesłana w terminie dłuższym.
 7. Opłata za skorzystanie z usługi „Konsultacja e-mail” wynosi 150 zł.
 8. Uzyskana za pośrednictwem usługi „Konsultacja e-mail” informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Konsultacja realizowana przy pomocy usługi „Konsultacja e-mail” ma jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą usługę „Konsultacja e-mail”. W tym celu należy przesłać na adres platnosci@semperfortis.pl wiadomość e-mail z danymi wymaganymi do wystawienia faktury oraz podanie pełnego ID wygenerowanego przez system płatności internetowych.
 10. Operatorem płatności internetowych w serwisie Semper Fortis jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
 11. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość przesłanego formularza internetowego ponosi Użytkownik serwisu Semper Fortis.
 12. Wysłanie formularza oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie zgromadzonych danych w celu realizacji usługi „Konsultacja e-mail”.