REGULAMIN

 • Usługa „e-Zdrowie”, dostępna przez wideo lub telefonicznie świadczona jest przez firmę Surgipol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, NIP: 9442231014, będącą właścicielem serwisu www.semper fortis.pl, zwanego dalej „serwisem Semper Fortis”.
 • Usługa „e-Zdrowie” dostępna jest dla Użytkowników serwisu Semper Fortis.
 • Aby skorzystać z usługi „e-Zdrowie”, dostępnej przez wideo lub telefonicznie, należy:
  – Zarejestrować swoją wizytę u wybranego specjalisty telefonicznie lub on-line.
  – Zapłacić za usługę przelewem bankowym. Dane do przelewu: 73 1050 1445 1000 0090 3034 0898 Surgipol Sp.z.o.o., ul.Tyniecka 15; 32-050 Skawina
  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, data wizyty, nazwisko lekarza specjalisty, numer telefonu, nazwa użytkownika Skype.
  – Wysłać na adres platnosci@semperfortis.pl potwierdzenie przelewu.
 • Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą pojawienia się pełnej wymaganej kwoty na rachunku bankowym Surgipol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • Cennik konsultacji konkretnego specjalisty dostępny jest na stronie www.semperfortis.pl/e-konsultacje.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą usługę „e-Zdrowie”. W tym celu należy przesłać na adres platnosci@semperfortis.pl wiadomość e-mail z danymi wymaganymi do wystawienia faktury.
 • Rezerwacja usługi „e-Zdrowie” poprzez wideo lub telefoniczne oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie zgromadzonych danych w celu realizacji usługi „e – Zdrowie”.