DLA PACJENTA

Procedury udzielania świadczenia telemedycznego

I. Cel

Określenie i ujednolicenie standardów udzielania porad w ramach telemedycyny.

II. Wytyczne

1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamości pacjenta – lekarz weryfikuje pesel pacjenta i jego imienne dane osobowe.

2. Zapewnienie poufności rozmowy (w trakcie teleporady w gabinecie nie mogą przebywać osoby trzecie).

3. Przekazanie pacjentowi informacji, iż teleporada nie zastępuje wizyty stacjonarnej i taka wizyta może okazać się konieczna po zebraniu wywiadu.

4. Zebranie wywiadu oraz analiza dokumentacji medycznej.

5. Udzielenie świadczenia medycznego oraz omówienie zaleceń dot. właściwego postępowanie leczniczego.

6. W przypadku niemożliwości pełnej diagnozy, wątpliwości co do stanu pacjenta konieczne jest wyznaczenie pacjentowi wizyty stacjonarnej.

7. Upewnienie się czy pacjent wszystko prawidłowo zrozumiał i umie zastosować się do zaleceń z teleporady.

8. Przekazanie kodu do recepty, skierowania, jeżeli takowe zostały w trakcie teleporady wystawione. Pouczenie co do sposobu ich realizacji.

9. Przekazywania informacji dot. stanu zdrowia pacjenta za pośrednictwem wiadomości mailowych (np. wyniki badań) odbywa się z wykorzystaniem plików szyfrowanych.

10. Dokonanie, przez osobę udzielającą teleporady, wpisu do dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia w formie telemedycznej.