Przychodnie rodzinne

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to świadczenia realizowane przez lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego, pielęgniarkę oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są one realizowanie BEZPŁATNIE i obejmują:

  • Porady lekarskie, pielęgniarskie.
  • Diagnostykę medyczną (badania laboratoryjne, RTG, USG i inne badania w zakresie przewidzianym przez NFZ).
  • Szczepienia ochronne dzieci wg. kalendarza szczepień.
  • Badania bilansowe, przesiewowe.
  • Skierowanie do lekarzy poradni specjalistycznych, szpitali, na leczenia rehabilitacyjne oraz uzdrowiskowe.
  • Promocję i profilaktykę zdrowia.

Semper fortis oferuje świadczenia w ramach POZ w trzech placówkach medycznych:

Przychodnia POZ
ul. Krowoderska 17, Kraków

Tel. 12 307 44 44/45, e-mail: krowoderska@semperfortis.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 18.00
Punkt pobrań:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 10:30
Szczepienia:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 9:45

Przychodnia POZ
ul. Borkowska 25B/U1, Kraków

tel. 12 307 02 21, e-mail: borkowska@semperfortis.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 18.00
Punkt pobrań:
Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 10:00

Przychodnia POZ
Bodzanów 412

tel. 12 200 23 53, e-mail: bodzanow@semperfortis.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 18.00
Punkt pobrań:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 10:30
Szczepienia:
Poniedziałek – Piątek: 11:30 – 15:00

Warunkiem korzystania z usług przychodni jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Deklarację można otrzymać w rejestracji placówki lub pobrać z naszej strony internetowej. Wypełniony dokument należy złożyć w przychodni. Ze względów formalnych nie jest możliwe przesłanie go faksem lub poprzez pocztę elektroniczną. Pacjenci Semper fortis mogą korzystać ze wszystkich naszych placówek, a nie tylko w miejscu złożenia deklaracji (zapisu do przychodni).