PALEC TRZASKAJĄCY

Palec trzaskający, zwany inaczej strzelającym lub przeskakującym, to częsta przyczyna dolegliwości bólowych dłoni oraz upośledzenia jej funkcji. Choroba ta, określana również jako zakleszczające zapalenie pochewki ścięgnistej, częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Pojawia się zwykle u osób po 40 roku życia, choć może atakować również dzieci. Schorzenie najczęściej obejmuje kciuk oraz palec serdeczny. Rzadko dochodzi do samoistnego ustąpienia objawów choroby, a nieleczone schorzenie może znacznie utrudnić wykonywanie codziennych czynności.

Palec trzaskający – przyczyny

Ścięgna palców od wewnętrznej strony dłoni otoczone są pochewkami ścięgnistymi. Gdy dochodzi do ich pogrubienia, ścięgno przestaje się prawidłowo poruszać i palec zatrzaskuje się. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi choroby mogą być:

 • Przebyte urazy.
 • Powtarzające się przeciążenia mięśni oraz ścięgien palców (dotyczy to np. osób grających na instrumentach).
 • Występowanie chorób reumatologicznych, metabolicznych, cukrzycy, dny moczanowej.
 • Zaburzenia hormonalnych.

Palec strzelający u dziecka wynika najczęściej z wad wrodzonych.

Palec trzaskający – objawy

Początkowo Pacjent zauważa bezbolesne przeskakiwanie, kliknięcie w trakcie prostowania i zginania palca. Przy jego podstawie (w okolicy stawu śródręczno-paliczkowego po stronie dłoniowej) wyczuwalny jest guzek, będący zgrubiałym ścięgnem. Z upływem czasu zaczyna on wywoływać ból, a dolegliwość utrudnia wykonywanie nawet podstawowych czynności, takich jak np. wiązanie sznurowadeł. Pacjent ma problem z płynnym poruszaniem palca – nie może swobodnie go zginać, prostować, a każdemu ruchowi tego typu towarzyszy charakterystyczny trzask. Objawem zaawansowanej choroby jest jego całkowita blokada – niepodjęcie leczenia grozi trwałym przykurczem. Często występuje również wyraźne zaczerwienienie skóry w obrębie chorego miejsca, a także opuchlizna.

Palec trzaskający – diagnostyka

Już przy pierwszej wizycie, doświadczony ortopeda jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić wystąpienie zakleszczającego zapalenia ścięgien. Na podstawie badania fizykalnego może stwierdzić obecność zgrubiałego ścięgna, przeskakiwanie palca lub jego całkowite unieruchomienie. Pacjent może zostać poproszony o zaciśnięcie dłoni a następnie jej otwarcie – podczas ćwiczenia specjalista obserwuje ruch przeskakującego ścięgna. Niekiedy lekarz decyduje również o przeprowadzeniu diagnozy, przy pomocy sondy USG (USG palca) – badanie pokazuje stopień pogrubienia ścięgna i/lub pochewki ścięgnistej.

Palec trzaskający – leczenie zachowawcze

Po zdiagnozowaniu schorzenia we wczesnym etapie jego rozwoju, lekarz może zadecydować o zastosowaniu leczenia zachowawczego. W takiej sytuacji Pacjentowi zalecane jest:

 • Unikanie czynności, znacznie obciążających dłoń.
 • Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Podjęcie fizjoterapii.

W przypadku braku poprawy, specjalista może dokonać iniekcji sterydów bezpośrednio do pochewki ścięgien zginaczy.

Palec trzaskający – operacja

Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi pożądanych rezultatów, wówczas wskazana jest operacja. Jej celem jest usunięcie zgrubienia pochewki ścięgnistej, które ogranicza ruch ścięgna. W chirurgicznym leczeniu palca strzelającego stosowane są dwie metody. Pierwsza z nich, zwana otwartą, polega na nacięciu skóry Pacjenta i przecięciu pochewki ścięgnistej – dzięki temu ścięgno zostaje uwolnione od ucisku. W metodzie zamkniętej (igłowej), lekarz wprowadza igłę i uwalnia pochewkę – tutaj nie ma nacięcia skóry i szycia. O metodzie chirurgicznej zawsze decyduje lekarz, po konsultacji z Pacjentem.

Palec trzaskający – przygotowanie do operacji

Po zakwalifikowaniu do zabiegu, Pacjent powinien wykonać wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, zlecone przez lekarza. Jeśli cierpi na choroby przewlekłe, decyzję o operacji powinien skonsultować ze specjalistą, a następnie przedstawić lekarzowi prowadzącemu pisemne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zabiegu. Ortopeda powiadomi o dokładnym postępowaniu przedoperacyjnym np. udzieli informacji, które leki należy ewentualnie odstawić.

Palec trzaskający – powikłania po operacji

Zabieg może nieść ze sobą ryzyko powikłań pooperacyjnych. Są to między innymi:

 • Zakażenie rany.
 • Krwiak.
 • Uszkodzenie ścięgna, nerwów czuciowych oraz naczyń krwionośnych dłoni.
 • Obrzęk.

Palec trzaskający – rehabilitacja po operacji

Jeśli zabieg był przeprowadzony metodą otwartą, należy unikać zamoczenia opatrunku oraz czynności przeciążających dłoń. Przy współpracy lekarza prowadzącego z fizjoterapeutą, zostaje opracowany plan rehabilitacji. Ćwiczenia przyczyniają się do zmniejszenia obrzęku, zapobiegają powstawaniu zrostów wokół blizny, wspomagają prawidłową ruchomość palców oraz nadgarstka.

Palec trzaskający – leczenie w Krakowie

Zapraszamy wszystkich Pacjentów na konsultacje w zakresie problemów z palcem strzelającym. Zespół doświadczonych lekarzy Semper Fortis ciągle poszerza swoją wiedzę oraz doskonali umiejętności, aby wykonywane zabiegi były jak najbardziej skutecznie i minimalizowały ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych.