MEDYCYNA PRACY

W Centrum Medycznym Semper Fortis badania wykonywane są:

 • szybko
 • solidnie
 • w jednym miejscu
 • w ciągu jednego dnia
 • z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę posiadanie umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.
W Centrum Medycznym Semper Fortis wszystkie niezbędne badania wykonywane są w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia.
Badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie lub w niedużym odstępie czasowym, aby zminimalizować czas ich trwania. Badania kończymy wydaniem orzeczenia lekarza medycyny pracy w dwóch egzemplarzach (dla Pracownika i Pracodawcy).

Zakres usług:

 • Badania profilaktyczne pracowników
  – wstępne: wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy
  – okresowe: dla osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
  – kontrolne: po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni
 • Badania profilaktyczne osób samozatrudniających się, wykonywane na własny wniosek
 • Badania kierowców
  – badania wszystkich kategorii, kandydatów na kierowcę, instruktorów oraz egzaminatorów (w tym również badania psychologiczne)
 • Badania wysokościowe
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne
 • Badania uczniów i studentów
 • Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP
 • Wizytacje stanowisk pracy
 • Badania psychotechniczne
  – kierowców zawodowych oraz kierowców kategorii B, wykorzystujących pojazd do celów służbowych,
  – kierowców skierowanych przez policję z powodu: przekroczenia dopuszczalnych punktów karnych, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków o podobnym działaniu
  – operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, maszyn w ruchu
 • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • Badanie marynarzy

ZADZWOŃ: 12 307 44 44