Kariera

Pracując w Semper Fortis

Otrzymasz :

Atrakcyjne wynagrodzenie

prace z wykwalifikowanym personelem

Opieka medyczna

Szanse na doskonalenie swoich umiejętności

Obecnie zatrudnimy

Poszukiwane stanowiska

Kierownik zespołu programistów

Kierownik zespołu programistów

Surgipol Sp. z o.o. Centrum Medyczne 4M Plus ul. Tyniecka 15 32-050 Skawina

Nazwa zadania: koordynowanie prac zespołu tworzącego oprogramowanie w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia jest koordynacja prac zespołu programistów w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań kandydata należeć będzie:

 • Kontrola opracowanych interfejsów graficznych użytkownika,
 • Dbałość o zachowanie dobrych praktyk i standardów związanych z ergonomią użytkowania aplikacji Webowych
 • Komunikowanie się z zespołem projektowym i użytkownikami tworzonych rozwiązań oraz koordynacja współpracy między zespołem programistów a pozostałymi zespołami prowadzącymi prace badawcze i rozwojowe.
 • Kontrola testów na każdym etapie wytwarzania oprogramowania
 • Weryfikacja dokumentacji użytkownika
 • Weryfikacja wybranych metod i narzędzi do przeprowadzenia określonego rodzaju testu
 • Dbałość o staranne wykonanie testów i przechowywanie dokumentacji testowej
 • Odpowiedzialność za usuwanie błędów zgodne z dobrymi praktykami testowania oprogramowania
 • Kontrola raportów z przeprowadzonych testów, weryfikacja rekomendowanych rozwiązań zidentyfikowanych usterek

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 60

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami IT
 3. Minimum 10 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w zarządzaniu projektami z zakresu produkcji oprogramowania, wdrażania i rozwoju programów informatycznych.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy:

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.

Kup online Umów wizytę