Użyj skrótu CTRL + F aby przeszukać stronę

Numer badania Nazwa podstawowa badania cena netto Materiał do badania
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
1 Mocz – badanie ogólne 11,00 mocz
2 OB 7,00 krew EDTA
4 Morfologia krwi (podstawowa) 11,00 krew EDTA
3 Morfologia krwi (pełna ) 12,00 krew EDTA
5 Rozmaz krwi (manualnie) 11,00 krew EDTA
6 PT (INR) 10,00 osocze cytrynian
7 APTT 10,00 osocze cytrynian
8 Fibrynogen 12,00 osocze cytrynian
9 D-dimer, ilościowo 45,00 osocze cytrynian
10 Glukoza 9,00 osocze fluorek
11 Elektrolity ( Na,K) 18,00 surowica
13 Potas 9,50 surowica
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 27,00 surowica
15 Cholesterol całkowity 9,00 surowica
16 Cholesterol HDL 9,00 surowica
17 Cholesterol LDL met. bezpośrednią 22,00 surowica
18 Triglicerydy 9,00 surowica
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 33,00 surowica
20 ALT 9,00 surowica
21 AST 9,00 surowica
22 Fosfataza zasadowa 9,00 surowica
23 Bilirubina całkowita 9,00 surowica
24 Bilirubina związana 12,00 surowica
25 Bilirubina wolna 12,00 surowica
26 GGTP 9,00 surowica
27 Cholinoesteraza 10,00 surowica
28 Dehydrogenaza mleczanowa 10,00 surowica
29 Amoniak 38,00 krew pełna heparyna do 2h od pobrania
30 Lipaza 28,00 surowica
31 Amylaza 10,00 surowica
32 Mocznik 9,00 surowica
33 Kreatynina 9,00 surowica
34 Klirens kreatyniny 12,00 surowica i DZM
35 Cystatyna C 85,00 surowica
36 Kwas moczowy 9,00 surowica
37 Białko całkowite 9,00 surowica
38 Albumina 9,00 surowica
39 Proteinogram 23,00 surowica
40 Żelazo 9,00 surowica
41 Ferrytyna 36,00 surowica
42 Wapń całkowity 9,00 surowica
43 Wapń zjonizowany 10,00 surowica
3412 Wapń zjonizowany met.ISE 16,00 krew pełna pobrana do kapilary lub strzykawki heparynizowanej -dostarczyc do 30 minut od pobrania!
44 Chlorki 9,00 surowica
45 Fosfor nieorganiczny 9,00 surowica
46 Magnez 9,00 surowica
BADANIA KAŁU
51 Kał – resztki pokarmowe 16,00 kał
5700 Kał – pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym 18,00 kał+szkiełko
3234 Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF 28,00 kał pobrany z trzech różnych miejsc
54 Kał – G. lamblia met. ELISA 34,00 kał
55 Kał – krew utajona (bez diety) 19,00 kał
57 Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 135,00 wymazówka z podłożem transportowym
58 Kał – rota i adenowirusy 38,00 kał
582 Elastaza trzustkowa w kale 180,00 kał
584 Kalprotektyna w kale met.ELISA 120,00 kał-max. do 24 h.
589 M2-PK w kale met. ELISA 210,00 kał przyjmowany do środy, do 24h od pobrania
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 180,00 kał przyjmowany do środy, do 24h od pobrania
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
60 hs CRP 21,00 surowica
61 CRP,ilościowo 16,00 surowica
63 Prokalcytonina, ilościowo 106,00 surowica
65 ASO, ilościowo 16,00 surowica
67 RF, ilościowo 16,00 surowica
69 Odczyn Waalera-Rosego 14,00 surowica
70 anty-CCP 65,00 surowica
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 CK 14,00 surowica
76 CK-MB, aktywność 32,00 surowica
77 CK-MB mass 38,00 surowica
74 hs Troponina I 38,00 surowica
80 Mioglobina 43,00 surowica
81 NT pro-BNP 84,00 surowica
82 BNP 116,00 krew żylna EDTA
83 Homocysteina 70,00 osocze EDTA/surowica
HEMATOLOGIA
85 Retikulocyty 13,00 krew EDTA
88 Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną 13,00 krew EDTA
86 Płytki krwi (manualnie) 14,00 krew polokaina
SEROLOGIA
90 Grupa krwi 45,00 krew żylna EDTA
91 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.) 95,00 krew żylna EDTA
92 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.) 55,00 krew żylna EDTA
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 45,00 krew żylna EDTA
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 38,00 krew żylna
992 Badanie konsultacujne 425,00 krew żylna K2 EDTA
98 Gazometria podstawowa 30,00 Krew pełna heparyna ( tylko szpital MSWiA i Żeromskiego)
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 TSH 20,00 surowica
101 FT4 20,00 surowica
102 FT3 20,00 surowica
103 T4 20,00 surowica
104 T3 20,00 surowica
105 anty-TPO 39,00 surowica
106 anty-TG 39,00 surowica
107 P/c. p. receptorom TSH 70,00 surowica
108 Tyreoglobulina 53,00 surowica
SPECJALISTYCZNA DIAGNOSTYKA CHORÓB WĄTROBY
3751+3651 FibroTest -badania + FibroTest Raport 450,00 surowica ( 2 probówki) odwirować do 2 godzin od pobrania, przechowywać w ciemności)
3751 FibroTest -badania 120,00
3752+3652 FibroMax-badania + FibroMax Raport 715,00
3752 FibroMax-badania 140,00
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 FSH 24,00 surowica
111 LH 24,00 surowica
112 Estradiol 28,00 surowica
113 Progesteron 27,00 surowica
114 Prolaktyna 28,00 surowica
139 Makroprolaktyna 120,00 surowica
115 Test ciążowy 11,00 mocz
116 Beta-HCG 34,00 surowica
117 HCG wolna podjednostka beta 48,00 surowica
118 Estriol wolny 32,00 surowica
119 PAPP-A 43,00 surowica
120 Prisca – raport 70,00 inny
3321 HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) 106,00 surowica
3322 PAPP-A (KRYPTOR) 106,00 surowica
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 127,00
121 DHEA S04 39,00 surowica
122 DHEA 37,00 surowica
123 Androstendion 48,00 surowica
124 Testosteron 27,00 surowica
125 Testosteron wolny 65,00 surowica
126 SHBG 53,00 surowica
127 17-hydroksyprogesteron 43,00 surowica
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 450,00 krew pełna heparyna
3900 Harmony Test 2600,00 zestaw pobraniowy
131 Cytologia ginekologiczna 43,00 wymaz cytologiczny
136 Cytologia cienkowarstwowa LBC 70,00 wymaz cytologiczny
6030 LBC + HPV met. PCR 200,00 wymaz cytologiczny
6031 LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR 180,00 wymaz cytologiczny
6032 LBC +HPV met. PCR + Chlamydia trachomatis met. PCR 300,00 wymaz cytologiczny
132 Biocenoza pochwy 30,00 wymaz
133 Seminogram 106,00 nasienie
3325 Seminogram wspomagany komputerowa analizą danych 130,00 nasienie
137 AMH 190,00 surowica (odwirować i zamrozić do 2 godzin od pobrania)
138 Inhibina B 180,00 surowica
3327 PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 200,00 surowica
3841 Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 300,00 krew pełna EDTA
DIAGNOSTYKA ANEMII
140 Transferyna 43,00 surowica
141 Witamina B12 38,00 surowica
3754 Kwas metylomalonowy (MMA) 270,00 surowica zamrożona
142 Kwas foliowy 38,00 surowica
143 Erytropoetyna 43,00 surowica
144 TIBC 18,00 surowica
145 UIBC 18,00 surowica
147 Test obciążenia żelazem (5p) 45,00 surowica
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 31,00 krew EDTA
152 Fruktozamina 65,00 surowica
153 Insulina 37,00 surowica
887 Insulina po obciążeniu 75 g glukozy (0,1,2) 111,00 surowica
888 Insulina na czczo i po godzinie 74,00 surowica
154 C-peptyd 38,00 surowica
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD)-ilościowo 95,00 surowica
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 95,00 surowica
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 Parathormon (intact) 38,00 osocze EDTA
161 Kalcytonina 43,00 surowica – zamrozić jak najszybciej
162 Osteokalcyna 58,00 surowica
163 Fosfataza kwaśna 11,00 surowica, DOSTARCZYĆ DO 2h W TRYBIE CITO DO LABORATORIUM !!!!
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 32,00 surowica
165 C-telopeptyd kolagenu typu I 120,00 surowica
166 Pyrylinks D w moczu 95,00 mocz-tylko poranna porcja moczu
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 190,00 surowica
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 70,00 surowica
INNE HORMONY I METABOLITY
170 ACTH 32,00 osocze EDTA- pobrać do schłodzonej probówki
171 Kortyzol 32,00 surowica
172 Kortyzol w DZM 53,00 DZM
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 106,00 DZM + HCl
174 17-ketosterydy w DZM 95,00 DZM + HCl
175 Aldosteron 48,00 surowica
176 Aldosteron w DZM 48,00 DZM
177 Aktywność reninowa osocza 90,00 osocze EDTA- pobrać do schłodzonej probówki
178 Enzym konwertujący angiotensynę 150,00 surowica
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM 200,00 DZM + HCl
183 Metoksykatecholaminy w DZM 200,00 DZM +HCl
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 90,00 DZM+ HCl
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM 80,00 DZM +HCl
190 Hormon wzrostu 38,00 surowica
191 IGF-BP3 110,00 surowica
192 IGF-1 100,00 surowica
193 Gastryna 70,00 surowica (zamrożonona po odwirowaniu)
194 Leptyna 106,00 surowica
195 Serotonina 74,00 surowica (zamrożona)
196 Serotonina w DZM 74,00 mocz DZM + HCL
258 Haptoglobina 38,00 surowica
3330 Adrenalina 110,00 osocze EDTA (zamrożone)
3331 Adrenalina w DZM 100,00 mocz +HCL
3332 Noradrenalina 110,00 osocze EDTA (zamrożone)
3333 Noradrenalina w DZM 100,00 mocz +HCL
3334 Metanefryna w DZM 80,00 mocz +HCL
3335 Normetanefryna w DZM 80,00 mocz +HCL
3753 Koenzym Q10(Ubichinon) 130,00 surowica
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
200 PSA całkowity 32,00 surowica
201 PSA wolny 40,00 surowica
3700 PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 70,00 surowica
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 30,00 surowica – DOSTARCZYĆ W TRYBIE CITO DO LABORATORIUM !!!!
204 CEA 35,00 surowica
205 AFP 34,00 surowica
206 CA 125 39,00 surowica
207 CA 15-3 39,00 surowica
208 CA 19-9 39,00 surowica
209 TPS 53,00 surowica
210 SCC-Ag 80,00 surowica
211 Cyfra 21-1 80,00 surowica
212 CA 72-4 100,00 surowica
213 Beta-2-mikroglobulina 53,00 surowica
215 BRCA 1 met. PCR 318,00 wymaz z policzka/krew pełna EDTA
896 BRCA 2 met.PCR 300,00 wymaz z policzka/krew pełna EDTA
217 P/c. onkoneuronalne met.IIF 230,00 surowica
218 S100 106,00 surowica
219 NSE 106,00 surowica
186 Chromogranina A 110,00 surowica/osocze EDTA
199 HE4 90,00 surowica
198 ROMA (Ca125+HE4+ Algorytm oceny ryzyka) 126,00 surowica
3818 SEPTYNA 9 650,00 Krew pełna EDTA ( 10 ml krwi)- max do 24h – do środy
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność 90,00 osocze cytrynian
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność 90,00 osocze cytrynian
226 Czynnik krzepnięcia VII, aktywność 90,00 osocze cytrynian
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 90,00 osocze cytrynian
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 90,00 osocze cytrynian
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 90,00 osocze cytrynian
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 90,00 osocze cytrynian
233 Czynnik von Willebranda 80,00 osocze cytrynian
235 Antytrombina III, aktywność 48,00 osocze cytrynian
237 Białko C, aktywność 63,00 osocze cytrynian
3368 Oporność na aktywne białko C 100,00 osocze cytrynian
238 Białko S wolne 85,00 osocze cytrynian ( po 8h od pobrania zamrozić)
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR) 200,00 krew EDTA
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 200,00 krew EDTA
241 Termolabilny wariant MTHFR ( met.PCR) 300,00 krew EDTA
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden +Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 300,00 krew EDTA ( 2 prob.)
222 Czas trombinowy 35,00 osocze cytrynianowe
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 74,00 surowica
246 IgG 27,00 surowica
247 IgM 27,00 surowica
248 IgA 27,00 surowica
3241 IgG1, podklasa 200,00 surowica
3242 IgG2, podklasa 200,00 surowica
3243 IgG 3,podklasa 200,00 surowica
3244 IgG4, podklasa 200,00 surowica
3245 IgG 1-4 zestaw podklas 410,00 surowica
249 Dopełniacz, składowa C-3c 53,00 surowica
250 Dopełniacz, składowa C-4 53,00 surowica
252 HLA-B27 170,00 krew EDTA ( 2 prob.)
254 Alfa-1-antytrypsyna 80,00 surowica
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 30,00 surowica
257 Ceruloplazmina 43,00 surowica
259 C1 inhibitor, aktywność 130,00 osocze cytrynianowe
260 C1 inhibitor, stężenie 180,00 surowica
261 Łańcuchy lekkie kappa 90,00 surowica
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 90,00 mocz
263 Łańcuchy lekkie lambda 90,00 surowica
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 90,00 mocz
3247 Stosunek Łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 150,00 mocz
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda 150,00 surowica
265 Białko Bence-Jonesa w moczu met. termiczna 25,00 mocz
266 Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) 160,00 surowica
267 Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu 160,00 mocz
268 Proteinogram białek moczu 110,00 mocz DZM
269 Wolne kwasy tłuszczowe 110,00 surowica
274 Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny 150,00 surowica
576 Aldolaza 38,00 surowica
3091 Acetylocholinesteraza krwinkowa 140,00 krew EDTA
BADANIA Z MOCZU
275 Białko w DZM 8,00 DZM
276 Glukoza w DZM 8,00 DZM
277 Wapń w DZM 8,00 DZM+ HCL
278 Fosfor w DZM 8,00 DZM+ HCL
279 Magnez w DZM 8,00 DZM+ HCL
280 Mocznik w DZM 8,00 DZM
281 Kreatynina w DZM 8,00 DZM
282 Kwas moczowy w DZM 8,00 DZM
283 Sód i potas w DZM 8,00 DZM
284 Chlorki w DZM 8,00 DZM
285 Białko w moczu 8,00 mocz
286 Glukoza i ketony w moczu jakościowo 8,00 mocz
291 Kreatynina w moczu 8,00 mocz
293 Sód i potas w moczu 8,00 mocz
294 Chlorki w moczu 8,00 mocz
295 Amylaza w moczu 10,00 mocz
296 Albumina w DZM 27,00 DZM/mocz
297 Liczba Addisa 25,00 mocz dobowa zbiórka + Tymol
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 20,00 mocz
INFEKCJE
300 HBs antygen 21,00 surowica
301 HBs przeciwciała 28,00 surowica
302 HBe antygen 43,00 surowica
303 HBe przeciwciała 43,00 surowica
304 HBc przeciwciała całkowite 45,00 surowica
305 HBc przeciwciała IgM 45,00 surowica
306 HBV met. PCR, ilościowo 250,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
307 HBV met. PCR, jakościowo 180,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie 240,00 krew EDTA
310 HCV przeciwciała 41,00 surowica
311 HCV met. PCR, ilościowo 250,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
312 HCV met. PCR, jakościowo 180,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
313 HCV met. PCR, genotypowanie 300,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
314 HCV, przeciwciała,test potwierdzenia met.ImmunoBlot 235,00 surowica/osocze
317 HAV przeciwciała całkowite 64,00 surowica
318 HAV przeciwciała IgM 58,00 surowica
320 HIV Ag/Ab (Combo) 39,00 surowica/osocze heparynowe
321 HIV test potwierdzenia met. Westernblot 260,00 surowica
322 HIV met.PCR, ilościowo 300,00 surowica
324 HTLV I/II, przeciwciała 148,00 surowica, do 2 dni od pobrania
330 „Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL
(badanie wykonywane jest tylko w Nowym Sączu)” 12,00 surowica
338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM 12,00 surowica
331 Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 95,00 surowica
342 Toksoplazma IgA 65,00 surowica
340 Toksoplazmoza IgG 36,00 surowica
341 Toksoplazmoza IgM 36,00 surowica
343 Toksoplazmoza IgG awidność 74,00 surowica
344 Toxoplasma gondii met.PCR, jakościowo 210,00 krew EDTA- max. do 24h.-do czwartku
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 39,00 surowica
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 39,00 surowica
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 39,00 surowica
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 42,00 surowica
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 84,00 surowica
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 250,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 185,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3180 CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met.PCR, jakościowo 185,00 mocz
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, półilościowo 43,00 surowica
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, półilościowo 43,00 surowica
360 EBV (Epstein-Barr virus)- IgG 60,00 surowica
361 EBV (Epstein-Barr virus)- IgM 60,00 surowica
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 27,00 surowica
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 350,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 210,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
366 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA 60,00 surowica
365 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 60,00 surowica
3173 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil met.IIF 95,00 surowica
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 60,00 surowica
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 45,00 surowica
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 44,00 surowica
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 170,00 plwocina
1280 Wymaz z cewki moczowej w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp. 60,00 wymaz
1281 Wymaz zkanału szyjki macicy w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp. 60,00 wymaz
380 Chlamydia pneumoniae IgG 44,00 surowica
381 Chlamydia pneumoniae IgM 44,00 surowica
382 Chlamydia pneumoniae IgA 44,00 surowica
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 155,00 wymaz
386 Chlamydia trachomatis IgG 44,00 surowica
387 Chlamydia trachomatis IgM 44,00 surowica
388 Chlamydia trachomatis IgA 44,00 surowica
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 120,00 wymaz
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 201,00 wymaz
396 „HPV DNA HR, 14 typów, 16,18, nie 16/18 (31,33,35,39,45,51,
52,56,58,59,66,68)” 155,00 wymaz
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) 320,00 wymaz
3127 Panel infekcji urogenitalnych:Chlamydia trachomatis,Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma genitalium,HPV 270,00 wymaz
3128 Panel infekcji urogenitalnych:Chlamydia trachomatis,Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis 220,00 wymaz
400 Helicobacter pylori IgG 34,00 surowica
401 Helicobacter pylori IgA 53,00 surowica
402 Helicobacter pylori w kale antygen 48,00 kał
398 Helicobacter pylori, test oddechowy 265,00 zestaw probówek
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 44,00 surowica
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 45,00 surowica
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 44,00 surowica
409 Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF 130,00 surowica
413 Pneumocystis carinii – wymaz spod nagłośni 30,00 wymaz
414 Grypa typ A IgG 160,00 surowica
415 Grypa typ A IgM 160,00 surowica
416 Grypa typ B IgG 160,00 surowica
417 Grypa typ B IgM 160,00 surowica
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 250,00 wymaz
427 Grypa typ A i B antygeny 53,00 wymaz
418 Paragrypa typ 1-3 IgG 160,00 surowica
419 Paragrypa typ 1-3 IgM 160,00 surowica
420 Odra (Morbilli virus) IgG 69,00 surowica
421 Odra (Morbilli virus) IgM 69,00 surowica
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 80,00 surowica
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 80,00 surowica
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 53,00 surowica
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 53,00 surowica
430 Borelioza IgG 47,00 surowica
431 Borelioza IgM 47,00 surowica
432 Borelioza IgG met. western-blot 130,00 surowica
433 Borelioza IgM met. western-blot 130,00 surowica
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 160,00 krew EDTA/PMR
3141 Borelioza CD57 190,00 Krew pełna EDTA
5010 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) 160,00 kleszcz
3212 Panel infekcji odkleszczowych (TBEV,B.burgdofreri,A.phagocytophillum,E.chaffeensis,E.muris) met PCR. 265,00 kleszcz
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA 90,00 surowica
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA 90,00 surowica
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF 320,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/IgG, Ch.pneum. IgM/IgG, Y.enter.IgA/IgG) met ELISA, IIF 330,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met.Elisa, IIF (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Chlamydioza IgG, Mycoplasma pneum. IgG i IgM) 560,00 surowica
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met.PCR (Borrelia b., Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p., Toxoplasma g.) 820,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3111 Panel koinfekcji w boreliozie met. RealTime PCR(Babesia divergens, Bartonella henselae,Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae) 580,00 krew pełna EDTA
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met.IIF 130,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met.IIF 130,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3145 Babesia microti IgG met.IIF 150,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3143 Anaplasma phagocytophilum IgG met.IIF 150,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
3144 Anaplasma phagocytophilum IgM met.IIF 150,00 krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek
435 Bruceloza IgG 60,00 surowica
436 Bruceloza IgM 60,00 surowica
440 Listerioza, jakościowo 43,00 surowica
3151 Yersinia enterocolitica IgG met.ELISA 64,00 surowica
3152 Yersinia enterocolitica IgM met.ELISA 64,00 surowica
3153 Yersinia enterocolitica IgA met.ELISA 64,00 surowica
3148 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met.ELISA 191,00 surowica
448 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 212,00 surowica
455 Enterowirusy IgG, IgM met. ELISA 190,00 surowica
460 Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo 450,00 surowica/krew EDTA
459 Parvovirus B19 IgG,IgM 79,00 surowica
3171 Parvowirus B19 IgG met.ELISA 64,00 surowica/osocze
3172 Parvowirus B19 IgM met.ELISA 64,00 surowica/osocze
464 Coxacki B1-B6 IgG, IgM 170,00 surowica
468 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 100,00 surowica/osocze
469 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 100,00 surowica/osocze
466 RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met.IIF 70,00 surowica
467 RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met.IIF 70,00 surowica
1249 RSV (Respiratory syncytial virus), antygen 60,00 popłuczyny, wymaz z nosogardzieli max. do 24h
1327 Test QuantiFERON-TB 280,00 „krew żylna –
specjalne probówki !”
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 74,00 surowica
481 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 170,00 surowica
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus ) IgG 140,00 surowica
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus ) met. Western-blot 320,00 surowica
484 Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA 100,00 surowica/osocze
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met.IIF 116,00 surowica
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 110,00 surowica( zamrozić)
499 HBs antygen, test potwierdzenia 60,00 surowica/osocze EDTA
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met.ELISA 64,00 surowica
3129 Malaria jakościowo (Plasmodium falciparum i pLDH) 58,00 krew EDTA 2-8st.Celsjusza
3130 Legionella pneumophila, antygen 160,00 mocz
3131 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG 130,00 surowica
3132 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM 130,00 surowica
3133 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA 130,00 surowica
3134 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA łącznie 190,00 surowica
3139 Listeria monocytogenes, IgG met.IIF 106,00 surowica
3218 Candida spp.Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 206,00 surowica
489 Candida -antygen krążący 180,00 surowica
496 Aspergillus – antygen krążący 170,00 surowica
3219 Aspergillus spp. IgG, ilościowo 300,00 surowica
3150 P/c przeciw gliście ludzkiej 65,00 surowica
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA 116,00 surowica
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA 116,00 surowica
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 170,00 surowica
3176 Enterowirusy, IgM met.IIF 110,00 surowica
3177 Enteroirusy, IgG met.IIF 110,00 surowica
TOKSYKOLOGIA- LEKI
500 Lit, ilościowo 38,00 surowica
501 Karbamazepina, ilościowo 38,00 surowica
502 Kwas walproinowy, ilościowo 38,00 surowica
503 Fenytoina, ilościowo 84,00 surowica
504 Fenobarbital, ilościowo 70,00 surowica
505 Digoksyna, ilościowo 38,00 surowica
508 Paracetamol, ilościowo 53,00 surowica
509 Salicylany, ilościowo 45,00 surowica/mocz
510 Teofilina, ilościowo 65,00 surowica
511 Cyklosporyna A , ilościowo 130,00 Krew pełna EDTA
513 Takrolimus, ilościowo 180,00 Krew pełna EDTA
518 Gentamycyna, ilościowo 100,00 surowica,osocze heparynowe
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 32,00 mocz
523 Ecstasy w moczu, jakościowo 32,00 mocz
525 Kokaina w moczu, jakościowo 32,00 mocz
527 Morfina w moczu, jakościowo 32,00 mocz
528 Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo 32,00 mocz
520 Narkotyki panel w moczu, jakościowo(amfetamina,konabinoidy,extasy,morfina(opiaty),benzodiazepiny,barbiturany) 130,00 mocz
3065 Opiaty w moczu jakościowo 32,00 mocz
3076 Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 32,00 mocz
3077 Barbiturany w moczu – jakościowo 32,00 mocz
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
530 Etanol, ilościowo 38,00 surowica
535 Fenol w moczu, ilościowo 60,00 mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia /DZM
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY i METALE
544 Karboksyhemoglobina ilościowo 45,00 krew pełna heparyna
545 Methemoglobina we krwi ilościowo 53,00 krew pełna heparyna
546 Mleczany 30,00 fluorek do 4 h
548 Szczawiany w DZM 100,00 DZM + HCL
555 Cynk, ilościowo 56,00 BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia
554 Cynk w moczu 66,00 mocz-DZM
3083 Chrom w moczu 160,00 mocz
556 Miedź, ilościowo 50,00 BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia
557 Miedź w moczu ilościowo 60,00 mocz DZM, specjalna probówka
558 Ołów we krwi 64,00 BD 368381 K2EDTA
559 Ołów w moczu,ilościowo 90,00 mocz -próbka bieżąca
560 Rtęć w moczu, ilościowo 120,00 mocz min. 40 ml moczu
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 85,00 surowica
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 60,00 mocz DZM ( pojemnik osłonięty folią aluminową)
573 Porfiryny całkowite w moczu 120,00 mocz DZM ( pojemnik osłonięty folią aluminową)
575 Koproporfiryna 40,00 mocz DZM ( pojemnik osłonięty folią aluminową)
3095 Selen, ilościowo w surowicy 127,00 surowica (pow. 2 dni od pobrania, zamrozić)
3905 Porfobilinogen w DZM 130,00 mocz DZM ( pojemnik osłonięty folią aluminową)
AUTOIMMUNOLOGIA
600 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 49,00 surowica
601 PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening 95,00 surowica
602 PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 135,00 surowica
605 PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) 148,00 surowica
619 PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 120,00 surowica
3297 PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 110,00 surowica
3306 PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów) 75,00 surowica
3281 PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) 75,00 surowica
3280 PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano 75,00 surowica
695 PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów) 85,00 surowica
608 PPJ panel Myositis met. immunoblot 200 surowica
609 PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 220 surowica
603 PPJ dsDNA met. IIF 55,00 surowica
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 90,00 surowica
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 90,00 surowica
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 90,00 surowica
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA 90,00 surowica
3304 PPJ anty-Sm/RNP met. ELISA 90,00 surowica
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA 95,00 surowica
3279 PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 65,00 surowica
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 74,00 surowica
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 74,00 surowica
3307 P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF 138,00 surowica
604 SLE, półilościowo 45,00 surowica
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 74,00 surowica
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 60,00 surowica
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 70,00 surowica
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa 70,00 surowica
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 63,00 surowica
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 60,00 surowica
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 70,00 surowica
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 60,00 surowica
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 110,00 surowica
616 Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA, anty-LC-1) met. IIF, DID, immunoblot. 150,00 surowica
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2, anty-LC-1) met. immunobloting 150,00 surowica
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 70,00 surowica
3296 Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF 65,00 surowica
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 64,00 surowica
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 64,00 surowica
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 105,00 surowica
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 64,00 surowica
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 64,00 surowica
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 105,00 surowica
638 P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 85,00 surowica
639 P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 85,00 surowica
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 85,00 surowica
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 85,00 surowica
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 140,00 surowica
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 70,00 surowica
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 70,00 surowica
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 120,00 surowica
3310 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 130,00 surowica
3311 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 130,00 surowica
3312 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie) 190,00 surowica
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 80,00 surowica
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 80,00 surowica
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 150,00 surowica
635 P/c p. mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA 95,00 surowica
636 P/c.p. proteinazie 3 w kl. IgG met. ELISA 95,00 surowica
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 60,00 surowica
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 60,00 surowica
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 110,00 surowica
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 80,00 surowica
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 80,00 surowica
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120,00 surowica
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 70,00 surowica
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 70,00 surowica
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 116,00 surowica
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 60,00 surowica
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 60,00 surowica
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 95,00 surowica
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 60,00 surowica
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 60,00 surowica
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 95,00 surowica
655 Antykoagulant toczniowy 95,00 osocze cytrynian- 2 prob. zamrożone
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 570,00 surowica
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 130,00 surowica
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 95,00 surowica
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 95,00 surowica
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 74,00 surowica
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA 270,00 surowica
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 85,00 surowica
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 140,00 surowica
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 90,00 surowica
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 65,00 surowica
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 80,00 surowica
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture’a) met. IIF 95,00 surowica
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 85,00 surowica
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 90,00 surowica
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 120,00 surowica
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 150,00 surowica
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 80,00 surowica
681 p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF 65,00 surowica
682 p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF 65,00 surowica
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 90,00 surowica
683 P/c p.komórkom śródbłonka met.IIF 120,00 surowica
685 Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 260,00 surowica
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 120,00 surowica
687 Badania tkankowe 80,00 wycinek skóry
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 85,00 surowica
3140 Profil reumatyczny (Varicella,Grypa A H1N1, Grypa A H3N3, Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferii, B garinii, Chalmydia), IgG met.IIF 125,00 surowica
3254 p/c p.gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b,), IgG 220,00 surowica
3255 p/c p.gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b,), IgM 220,00 surowica
3260 P/c p.dsDNA IgG met.ELISA 60,00 surowica
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met.IIF 90,00 surowica
ALERGOLOGIA
700 IgE całkowite 27,00 surowica
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 10,00 krew EDTA
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 16,00 wymaz
877 Tryptaza 160,00 surowica/krew pełna EDTA
ALERGENY W PANELACH
704 Panel alergenów – mieszany 160,00 surowica
705 Panel alergenów pokarmowych 160,00 surowica
706 Panel alergenów oddechowych 160,00 surowica
707 Panel oddechowy III (10 alergenów) 120,00 surowica
708 Panel pokarmowy III (10 alergenów) 120,00 surowica
709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów) 120,00 surowica
878 ImmunoCAP ISAC test, panel alergenów 1450,00 surowica
710 IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych 38,00 surowica
722 IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 38,00 surowica
711 IgE sp. TP9 – mieszanka drzew 38,00 surowica
712 IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów 38,00 surowica
713 IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni 38,00 surowica
714 IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 38,00 surowica
715 IgE sp. EP7 – mieszanka pierza 38,00 surowica
716 IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków 38,00 surowica
717 IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych 38,00 surowica
718 IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) 38,00 surowica
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 116,00 surowica
755 Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) 116,00 surowica
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 116,00 surowica
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 116,00 surowica
723 Panel atopowy (30 alergenów) 160,00 surowica
758 Panel atopowy (20 alergenów) 145,00 surowica
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 100,00 surowica
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 100,00 surowica
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 100,00 surowica
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 100,00 surowica
769 Panel mleko krowie plus gluten 95,00 surowica
773 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) 160,00 surowica
781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) 185,00 surowica
782 Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) 130,00 surowica
805 Panel pediatryczny (mieszany) EUROLINE – 28 alergenów 160,00 surowica
806 Panel pokarmowy EUROLINE – 21 alergenów 160,00 surowica
807 Panel oddechowy EUROLINE – 21 alergenów 160,00 surowica
Alergeny- składniki kurzu, roztocza
725 IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus 38,00 surowica
726 IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae 38,00 surowica
3952 IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze 127,00 surowica
3953 IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze 127,00 surowica
3954 IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze 140,00 surowica
3955 IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze 127,00 surowica
727 IgE sp. D70 – Acarus siro 38,00 surowica
728 IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor 38,00 surowica
729 IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae 38,00 surowica
Alergeny- sierści i pierza
730 IgE sp. E7 – odchody gołębia 38,00 surowica
733 IgE sp. H3 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) 38,00 surowica
732 IgE sp. I6 – karaluch – prusak 38,00 surowica
735 IgE sp. E1 naskórek i łupież kota 38,00 surowica
736 IgE sp. E2 naskórek psa 38,00 surowica
746 IgE sp. E5 łupież psa 38,00 surowica
737 IgE sp. E3 – sierść konia 38,00 surowica
738 IgE sp. E201 – pióra kanarka 38,00 surowica
739 IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) 38,00 surowica
740 IgE sp. E78 – pióra papużki falistej 38,00 surowica
741 IgE sp. E86 – pióra kaczki 38,00 surowica
742 IgE sp. E84 – naskórek chomika 38,00 surowica
743 IgE sp. E82 – naskórek królika 38,00 surowica
744 IgE sp. E81 – naskórek owcy 38,00 surowica
745 IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej 38,00 surowica
Alergeny- trawy i zboża
750 IgE sp. G3 – kupkówka pospolita 38,00 surowica
751 IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa 38,00 surowica
752 IgE sp. G6 – tymotka łąkowa 38,00 surowica
753 IgE sp. G12 – żyto (pyłki) 38,00 surowica
Alegreny-drzewa
760 IgE sp. T3 – brzoza 38,00 surowica
3950 IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza 127,00 surowica
3951 IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza 127,00 surowica
761 IgE sp. T4 – leszczyna 38,00 surowica
762 IgE sp. T2 – olcha 38,00 surowica
763 IgE sp. T14 – topola 38,00 surowica
764 IgE sp. T12 – wierzba 38,00 surowica
Alergeny- chwasty
770 IgE sp. W9 – babka lancetowata 38,00 surowica
771 IgE sp. W6 – bylica pospolita 38,00 surowica
772 IgE sp. W10 – komosa biała 38,00 surowica
Alergeny – pleśnie
775 IgE sp. M6 – Alternaria tenuis 38,00 surowica
776 IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus 38,00 surowica
777 IgE sp. M5 – Candida albicans 38,00 surowica
778 IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum 38,00 surowica
779 IgE sp. M4 – Mucor racemosus 38,00 surowica
780 IgE sp. M1 – Penicillium notatum 38,00 surowica
Alergeny- mleczne
785 IgE sp. F1 – białko jajka 38,00 surowica
786 IgE sp. F245 – jajko całe 38,00 surowica
787 IgE sp. F75 – żółtko jajka 38,00 surowica
788 IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina 38,00 surowica
789 IgE sp. F77 – beta laktoglobulina 38,00 surowica
790 IgE sp. F78 – kazeina 38,00 surowica
791 IgE sp. F2 – mleko krowie 38,00 surowica
792 IgE sp. F81 – ser cheddar 38,00 surowica
795 IgE sp. F 360 jogurt 38,00 surowica
Alergeny- mączne
796 IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) 38,00 surowica
797 IgE sp. F11 – gryka 38,00 surowica
798 IgE sp. F6 – jęczmień 38,00 surowica
799 IgE sp. F8 – kukurydza 38,00 surowica
800 IgE sp. F7 – owies 38,00 surowica
801 IgE sp. F4 – pszenica 38,00 surowica
802 IgE sp. F9 – ryż 38,00 surowica
803 IgE sp. F14 – soja 38,00 surowica
804 IgE sp. F5 – żyto 38,00 surowica
Alergeny- mięsa i ryb
808 IgE sp. F88 – baranina 38,00 surowica
809 IgE sp. F284 – indyk 38,00 surowica
810 IgE sp. F83 – kurczak 38,00 surowica
811 IgE sp. F26 – wieprzowina 38,00 surowica
812 IgE sp. F27 – wołowina 38,00 surowica
813 IgE sp. F3 – dorsz 38,00 surowica
814 IgE sp. F40 – tuńczyk 38,00 surowica
816 IgE sp. F 24 krewetka 38,00 surowica
Alergeny – warzywa
818 IgE sp. F15 – fasola 38,00 surowica
819 IgE sp. F12 – groch 38,00 surowica
820 IgE sp. F31 – marchew 38,00 surowica
821 IgE sp. F244 – ogórek 38,00 surowica
822 IgE sp. F86 – pietruszka 38,00 surowica
823 IgE sp. F25 – pomidor 38,00 surowica
824 IgE sp. F85 – seler 38,00 surowica
825 IgE sp. F35 – ziemniak 38,00 surowica
826 IgE sp. F48 – cebula 38,00 surowica
Alergeny- owoce
830 IgE sp. F92 – banan 38,00 surowica
831 IgE sp. F94 – gruszka 38,00 surowica
832 IgE sp. F49 – jabłko 38,00 surowica
3956 IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko 127,00 surowica
3957 IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko 127,00 surowica
833 IgE sp. F84 – kiwi 38,00 surowica
834 IgE sp. F33 – pomarańcza 38,00 surowica
835 IgE sp. F44 – truskawka 38,00 surowica
836 IgE sp. F 237 morela 38,00 surowica
837 IgE sp. F 259 winogrona 38,00 surowica

 

Kup online Umów wizytę