Kompleksowe usługi w zakresie medycyny pracy i medycyny specjalistycznej

Medycyna pracy

Czy wiesz, że każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe badania z zakresu Medycyny Pracy?

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę posiadanie umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

W Centrum Medycznym Semper Fortis wszystkie niezbędne badania wykonywane są w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia.
Badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie lub w niedużym odstępie czasowym, aby zminimalizować czas ich trwania. Badania kończymy wydaniem orzeczenia lekarza medycyny pracy w dwóch egzemplarzach (dla Pracownika i Pracodawcy).

 

W Centrum Medycznym Semper Fortis badania wykonywane są:

 • szybko
 • solidnie
 • w jednym miejscu
 • w ciągu jednego dnia
 • z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zakres usług:

Badania profilaktyczne pracowników

 • wstępne – wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy
 • okresowe – osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
 • kontrolne – po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni

Badania profilaktyczne osób samozatrudniających się wykonywane na własny wniosek

Badania kierowców

 • wszystkich kategorii, kandydatów na kierowcę, instruktorów oraz egzaminatorów (w tym również badania psychologiczne)

Badania wysokościowe

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania uczniów i studentów

Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP

Wizytacje stanowisk pracy

Badania psychotechniczne

 • kierowców zawodowych oraz kierowców kategorii B wykorzystujących pojazd do celów służbowych,
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu: przekroczenia dopuszczalnych punktów karnych, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków o podobnym działaniu.
 • operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, maszyn w ruchu.

Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Badanie marynarzy

Badania psychotechniczne

 • kierowców zawodowych oraz kierowców kategorii B wykorzystujących pojazd do celów służbowych,
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu: przekroczenia dopuszczalnych punktów karnych, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków o podobnym działaniu.
 • operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, maszyn w ruchu.

Badania profilaktyczne pracowników

 • wstępne wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy
 • okresowe osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
 • kontrolne po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni

Pracodawca kierujący pracowników na badania wypełnia skierowanie, którego wzór można pobrać poniżej

Badania specjalistyczne wykonujemy:

  • Codziennie od Poniedziałku do Piątku. 

Zaufało nam już ponad 1000 firm z województwa małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy (art.12 ust.1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, tekst jednolity Dz. U. 2014.1184).

Kup online Umów wizytę